Aansprakelijkheid van de huurder en huurvoorwaarden
 

- Het vakantieverblijf is een niet rokerszone

- Tijdens het verblijf in de vakantiewoning is de huurder volledig aansprakelijk voor de inboedel en alle zaken die tot het gehuurde behoren.

- De huurder dient er voor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden.

- De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de eigendommen van de huurder.

- De huurder dient de overreengekomen aankomst, vertrektijden en aantal personen aangegeven bij de reservering na te komen.

- Er zijn donsdekens matrasbeschermers en hoofkussens ter beschiking.

- U dient zelf bedlinnen mee te brengen ook bij het gebruik van een slaapzak zoniet worden de wasserijkosten aangerekend.

- De sleutel wordt niet overhandigd voordat de huursom,waarborgsom en de bijkomende kosten zijn voldig betaald zijn.
- Het niet eerbiedigen van de huurvoorwaarden heeft een directe annulering van de huurovereenkomst tot gevolg zonder terugbetaling

 

Annulering

 

- De huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen

- Het voorschot wordt niet terugbetaald

- Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van het verblijf wordt het resterend bedrag niet terugbetaald

- Bij voortijdige beëindiging van het verblijf is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.